www.eprace.edu.pl » wystepek-kazirodztwa » spis treści

Występek kazirodztwa w polskim kodeksie karnym z 1997 r.1. Wstęp2. Geneza zakazu i definicje kazirodztwa

 2.1. Teorie odnoszące się do genezy zakazu kazirodztwa

 2.2. Definicje kazirodztwa3. Od tabu do występku przeciwko obyczajności seksualnej – kazirodztwo, rys historyczny

 3.1. Tabu - zakaz kazirodztwa w kulturze prymitywnej

 3.2. Zakaz kazirodztwa w kulturach antycznych

 3.3. Zakaz kazirodztwa w czasach Średniowiecza i epoce nowożytnej

 3.4. Zakaz kazirodztwa na ziemiach polskich w okresie zaborów

 3.5. Zakaz kazirodztwa w polskich kodeksach karnych powstałych w XX w.4. Ratio legis poenali kazirodztwa

 4.1. Zagadnienia wstępne

 4.2. Genetyczna sprawność gatunku

 4.3. Ochrona rodziny

 4.4. Nienaruszalność seksualna dziecka5. Przedmiot ochrony występku kazirodztwa

 5.1. Uwagi wprowadzające

 5.2. Indywidualny przedmiot ochrony6. Podmiot i strona podmiotowa występku kazirodztwa

 6.1. Podmiot

 6.2. Strona podmiotowa7. Znamiona strony przedmiotowej występku kazirodztwa

 7.1. Zagadnienia wprowadzające

 7.2. Zakres znaczeniowy pojęcia „obcowanie płciowe”

 7.3. Skutek

 7.4. Przedmiot bezpośredniego działania8. Postacie stadialne i zjawiskowe występku kazirodztwa

 8.1. Postacie stadialne występku kazirodztwa

 8.2. Postacie zjawiskowe występku kazirodztwa9. Zbieg przepisów i przestępstw

 9.1. Zbieg przepisów

 9.2. Zbieg przestępstw10. Kary i środki karne oraz tryb ścigania i zagadnienia procesowe

 10.1. Kary i środki karne

 10.2. Tryb ścigania i zagadnienia procesowe11. Zakończenie12. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.