www.eprace.edu.pl » wystepek-kazirodztwa » Znamiona strony przedmiotowej występku kazirodztwa » Zagadnienia wprowadzające

Zagadnienia wprowadzające

Strona przedmiotowa występku kazirodztwa polega na dopuszczeniu się przez sprawcę „obcowania płciowego” w stosunku do osoby należącej do katalogu osób pozostających względem sprawcy w określonych w art. 201 k.k. stosunkach. Wskazany katalog został opisany w sposób szczegółowy w rozdziale dotyczącym podmiotu występku kazirodztwa. Należy nadmienić, że przestępstwo kazirodztwa jest popełnione także wtedy, gdy mamy do czynienia z dobrowolnym „obcowaniem płciowym”. Brak zgody nie należy bowiem do znamion tego czynu zabronionego.216komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.