www.eprace.edu.pl » wystepek-kazirodztwa » Znamiona strony przedmiotowej występku kazirodztwa » Skutek

Skutek

Wśród przedstawicieli doktryny prawa karnego panuje zgodne przekonanie co do tezy, iż czyn zabroniony stypizowany w przepisie art. 201 k.k., ma charakter formalny (bezskutkowy). Dokonanie następuje zatem w momencie podjęcia czynności mieszczącej się z znamieniu „obcowanie płciowe”. Jak wcześniej wskazałem, możliwe jest zakwalifikowanie podjęcia „innych czynności seksualnych” jako usiłowania popełnienia kazirodztwa w sytuacji, w której sprawca czynu ma zamiar obcowania, a inne czynności seksualne traktuje jako wstęp do właściwego stosunku. 241komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.