www.eprace.edu.pl » wystepek-kazirodztwa » Znamiona strony przedmiotowej występku kazirodztwa » Przedmiot bezpośredniego działania

Przedmiot bezpośredniego działania

Przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa kazirodztwa jest zdaniem M. Rodzynkiewicza, jak i pozostałych przedstawicieli doktryny, ciało partnera stosunku kazirodczego. Jednakże z uwagi na opisaną we wcześniejszej części pracy specyfikę przestępstwa kazirodztwa, polegającą na tym, iż dopuszczają się go w zasadzie wszyscy uczestnicy obcowania płciowego, będący względem siebie w opisanych przez przepis art. 201 k.k. stosunkach, ciało jednego ze sprawców jest zarazem przedmiotem czynności wykonawczej w odniesieniu do przestępstwa popełnianego przez innego uczestnika kazirodczego obcowania płciowego.242



komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.