www.eprace.edu.pl » wystepek-kazirodztwa » Przedmiot ochrony występku kazirodztwa » Uwagi wprowadzające

Uwagi wprowadzające

Jedną z podstawowych funkcji prawa karnego jest jego funkcja ochronna. Zadaniem prawa karnego jest ochrona określonych wartości społecznych przed ich naruszeniem lub przed stworzeniem dla nich zagrożenia. Dla takich właśnie wartości prawo karne zarezerwowało miano dóbr prawnych, jednakże gdy rozpatrujemy dobro prawne przez pryzmat jego ochrony przed grożącymi mu zamachami mówimy o tzw. przedmiocie ochrony.143

Przedmiot ochrony dzielimy na:

Ogólnym przedmiotem ochrony przepisów prawa karnego są określone stosunki społeczne występujące w państwie, a przede wszystkim dobra prawne (prawa i wolności) podmiotów tych stosunków. Jest to zespół dóbr, które podlegają ochronie prawa karnego jako całość.144

Przedmiotem rodzajowym jest dobro prawne chronione nie przez jeden przepis, lecz przez grupę przepisów karnych, z reguły zamieszczonych w jednym rozdziale Kodeksu karnego.145

Indywidualnym, bądź szczególnym przedmiotem ochrony jest natomiast, dobro prawne chronione przez konkretną normę prawną, na które został skierowany zamach przestępny.146

W niniejszym rozdziale skupię się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z indywidualnym przedmiotem ochrony występku kazirodztwa.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.