www.eprace.edu.pl » wystepek-kazirodztwa

Występek kazirodztwa w polskim kodeksie karnym z 1997 r.

Autor:

Marcin Wojciech Stasiak

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

prof. dr hab. Ryszard Dębski

Recenzent:Uczelnia:

Uniwersytet Łódzki

Kierunek:

Prawo

Data powstania:

2007-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-05-31 23:13:04

Opis pracy:

Praca poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym genezy zakazu kazirodztwa, obowiązującym definicjom tego zjawiska i historii penalizacji incestum. Przedstawiono w niej rozważania in abstracto dotyczące potencjalnego ratio legis poenali kazirodztwa
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.